Hòn Rồng, Quảng Ninh

15:50 | 12/02/2018

Phía Đông vũng Tàu Đắm, một đảo đá vút lên sừng sững như ngọn tháp cổ. Đó là Hòn Rồng, lặng lẽ trang nghiêm như người lính đứng gác. Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, khi máy bay Mỹ xuất hiện, các chiến sĩ trên đảo hòn Rồng đã nổ súng đánh trả quyết liệt. Các chiến sĩ trên đảo không bao giờ quên một vinh dự lớn lao đã đến với họ: Đó là vào một ngày cuối tháng 10-1959, Bác Hồ đã đến thăm đảo. Bác đã tặng đơn vị chiếc đài bán dẫn còn mới nguyên, do một Đảng bạn tặng Bác. Bác âu yếm nói với các chiến sĩ: “Mỗi khi các chú mở nghe Đài tiếng nói Việt Nam, là các chú hiểu rằng Bác luôn luôn ở bên cạnh các chú”.