Khu di tích cách mạng Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang

09:48 | 23/02/2018

Tân Trào là một thung lũng nhỏ thuộc huyện Sơn Dương, nằm lọt giữa những ngọn núi cao và rừng cây bạt ngàn, cách thị xã Tuyên Quang khoảng 40km về phía Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 200km. Ở đây có nhiều đồng bào Tày Nùng sinh sống. Tân Trào là khu di tích lịch sử, trước tháng 8 năm 1945, Tân Trào là căn cứ địa cách mạng, là Thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Hội nghị toàn quốc ngày 13-8-1945, quyết định Tổng khởi nghĩa, nơi họp Quốc dân Đại hội từ 16-17 tháng 8 năm 1945 tại đình Tân Trào thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa và mười chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, bầu ra Chính phủ lâm thời do cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và cũng là nơi Đội Việt Nam Giải phóng quân làm lễ ra quân tại cây đa Tân Trào. Đặc biệt, cách đình Tân Trào khoảng 100m về phía Bắc là lán ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945, trước khi Người về Hà Nội.


Cũ hơn Mới hơn