Lán Nà Lừa, Tuyên Quang

09:50 | 23/02/2018

Lán Nà Lừa cách đình Tân Trào khoảng 100m về phía Bắc, nơi Hồ Chủ tịch sống và làm việc từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa vũ trang trong toàn quốc vào ngày 19-8-1945. Lán được dựng bằng tre nứa lá theo kiểu nửa nhà sàn, nửa trệt. Chính tại nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị cán bộ ngày 4-6-1945 bàn việc củng cố căn cứ địa, thành lập “khu giải phóng, quân giải phóng”. Đồng thời tại đây, Bác đã chuẩn bị cho Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp từ 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, quyết định Tổng khởi nghĩa và chuẩn bị cho Quốc dân Đại hội Tân Trào ngày 16-17 tháng 8 năm 1945. Hiện lán Nà Lừa vẫn còn nguyên vẹn, hằng ngày vẫn đón khách tham quan.


Cũ hơn Mới hơn