Lăng Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình

08:55 | 12/02/2018

Lăng Đinh Tiên Hoàng được đặt trên đỉnh Mã Yên Sơn, huyện Hoa Lư, giữa đỉnh núi hơi võng xuống, hình yên ngựa, khá rộng rãi và bằng phẳng. Đường lên Sơn Lăng phải bước qua gần 300 bậc đá, gập ghềnh cheo leo. Lăng xây bằng đá tảng, có bệ thờ, lư hương cũng bằng đá. Trước lăng có tấm bia lớn ghi: “Đinh triều Tiên Hoàng đế chi lăng”.