Làng nghề Chiếu Hới, Thái Bình

16:50 | 21/02/2018

Làng Hới, thuộc huyện Hưng Hà, có nghề dệt chiếu lâu đời, nổi tiếng ở nước ta. Chiếu làng Hới đã trở thành một sản phẩm tiêu biểu của Thái Bình. Chiếu Hới có nhiều loại, chiếu cài hoa, chiếu đậu, chiếu đót, chiếu sợi xe... với nhiều kích cỡ khác nhau. Người dân địa phương đã có câu ngợi ca chiếu Hới: “Ăn cơm hom, nằm giường hòm, đắp chiếu Hới”, bởi chiếu Hới không chỉ đẹp, bền mà còn có thể dùng đắp thay chăn rất ấm. Xưa kia, ở nông thôn nước ta, ai đã từng ăn cơm mới, cá rô vàng, nằm ổ rơm, đắp chiếu đậu, mới thấm thía hết ý nghĩa của câu ca này, mới cảm nhận được cái ấm áp, thơm thơm của chiếu cói.