Lễ hội bản Giếng Tanh, Yên Sơn, Tuyên Quang

09:52 | 23/02/2018

Hằng năm lễ hội diễn ra vào mùa xuân tại đền bản Giếng Tanh, huyện Yên Sơn, vùng dân tộc Cao Lan, để tưởng nhớ công ơn của hai vị Ngọc Sơn và Nghiêm Sơn có công đánh giặc ngoại xâm là người con của vùng núi sơn cước này. Sau phần tế lễ là phần hội có nhiều trò vui đặc sắc như ném còn, đánh đu, múa dân gian...


Cũ hơn Mới hơn