Lễ hội Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương

09:06 | 08/02/2018

Đền Côn Sơn thuộc huyện Chí Linh, thờ Huyền Quang (Lý Đạo Tái), một trong ba vị sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, và Nguyễn Trãi, nhà văn, nhà quân sự, chính trị, ngoại giao đại tài, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Lễ hội mở vào ngày 18 đến 23 tháng Giêng âm lịch hằng năm, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Nguyễn Trãi và vị tổ thứ ba Thiền phái Trúc Lâm.