Lễ hội đền Trúc (còn gọi là hội Ngũ Động Sơn), Hà Nam

15:29 | 06/02/2018

Đền Trúc thờ người anh hùng Lý Thường Kiệt. Hằng năm lễ hội được tổ chức trong 6 ngày từ ngày 10 dến 15 tháng 2 âm lịch. Trong lễ hội có hát Dặm, múa bơi trải.