Mã Pì Lèng, Hà Giang

14:55 | 06/02/2018

Mã Pì Lèng nằm ở đoạn cuối của quốc lộ 4C từ Hà Giang đi Đồng Văn - Mèo Vạc. Đây là đoạn đường khá hiểm trở, nhất là đoạn qua Mã Pì Lèng dài khoảng 7km, đường quanh co, gấp khúc, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là sườn núi dốc dựng đứng. Từ trên đỉnh núi Mã Pì Lèng, du khách sẽ nhìn thấy nơi xa xa dòng sông Nho Quế, lúc ẩn lúc hiện chảy qua dưới chân núi sâu gần ngàn mét, như một dải lụa mông mênh. Con đường với độ dài 7km không hơn không kém đã dùng đến 33.000 ngày công, kéo dài ròng rã gần 2 năm mới hoàn thành. Đó là sức mạnh và lòng dũng cảm của đồng bào các dân tộc Hà Giang, đặc biệt trong đó có sự đóng góp lớn lao của những nam nữ thanh niên Cao - Bắc - Lạng - Thái - Hà - Tuyên, những con người đã chung lưng đâu cật để hoàn thành một đoạn đường không dài lắm (ở độ cao 1.600m đến 1.800m so với mức nước biển) nhưng đã phải đổ không biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt.