Nhà tù Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên

08:37 | 22/02/2018

Nhà tù Chợ Chu do thực dân Pháp xây dựng trên một quả đồi cao ở xóm Vườn Rau, thuộc Chợ Chu, Định Hóa vào năm 1916 để giam cầm những người yêu nước và các chiến sĩ cách mạng. Từ năm 1933, chúng đã giam giữ ở đây hàng trăm chiến sĩ cộng sản đưa từ các nhà tù Sơn La và một số nơi khác về. Đặc biệt sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (Lạng Sơn) thất bại vào năm 1940, thực dân Pháp đã đưa nhiều gia đình vợ con của các thành viên tham gia khởi nghĩa ở đây về đày ải ở nhà tù Chợ Chu. Năm 1943, thực dân Pháp mang hàng trăm chính trị phạm từ các nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), Sơn La, Hoà Bình... về nhà tù Chợ Chu giam giữ. Bởi nhà tù Chợ Chu là một trại giam kiên cố, một nơi hẻo lánh. Tuy vậy, hoạt động của tổ chức chi bộ Đảng trong nhà tù rất chặt chẽ và khá mạnh. Ngày 2-10-1944, dưới sự chỉ đạo của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ, chi bộ nhà tù đã tổ chức cho 12 chiến sĩ vượt ngục thành công, trong đó có các ông: Song Hào, Lê Hiến Mai, Tạ Xuân Thu, Phạm Ngọc Bảy, Vũ Phong, Hoàng Bá Sơn, Lê Cung Đình... Hiện nhà tù Chợ Chu còn khá nguyên vẹn, là một nơi tham quan có giá trị nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ.


Cũ hơn Mới hơn