Ô Quan Chưởng

09:47 | 07/02/2018

Ô Quan Chưởng nằm ở cuối phố Hàng Chiếu. Đây là cửa ô duy nhất còn lại ở Hà Nội. Tên chính thức là Đông Hà Môn. Cửa ô có một cửa chính và một vọng lâu. Trên tường phía trái có gắn tấm bia khắc năm 1882 của Tổng đốc Hoàng Diệu, cấm lính sách nhiễu dân.