Sông Bạch Đằng

09:32 | 08/02/2018

Sông Bạch Đằng nằm về phía Đông Bắc Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 20km. Bạch Đằng là dòng sông nổi tiếng với những chiến công nối tiếp chiến công vang dội trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Năm 938, Ngô Quyền, người con của đất Đường Lâm, đã đánh tan đạo thủy binh lớn của quân Nam Hán. Cùng trong thế kỷ đó, năm 981, Lê Hoàn (Lê Đại Hành) đã tiêu diệt toàn bộ đạo quân Tống cũng trên dòng sông lịch sử này. Ở thế kỷ XIII, năm 1288, quân dân nhà Trần, dưới sự chỉ huy tài tình của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nhấn chìm hàng trăm chiến thuyền, giết chết hàng ngàn quân Nguyên- Mông, bắt sống tướng giặc Ô Mã Nhi. Hằng năm, nhân dân tổ chức ngày hội bơi thuyền trên sông này.