Tam Cốc, Ninh Bình

08:59 | 12/02/2018

Tam Cốc gồm ba hang: hang Cả, hang Hai và hang Ba. Mỗi hang xuyên qua một quả núi, giữa hang này cách hang kia một quãng trống. Du khách ngồi thuyền rời Bích Động, tiếp tục sẽ đến Tam Cốc. Lúc thuyền đi vào ba hang, du khách sẽ cảm thấy mát lạnh như mình đang ở chốn thiên thai. Cảnh hang động đẹp đến kỳ lạ. Thạch nhũ từ trần hang rủ xuống lô nhô, óng ánh như những châu sa. Vào tham quan động Tam Cốc, du khách cảm thấy như mình đang được sống trong chuyện cổ tích huyền thoại, bởi sự lung linh của ánh nước và những âm thanh rì rào của những ngọn gió luồn qua hang núi.