Thành Cổ Loa

09:46 | 07/02/2018

Thành Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội 18km. Đây là thủ đô thứ hai của nước ta, sau Phong Châu thời vua Hùng. Thành do An Dương Vương Thục Phán dựng vào năm 257 trước Công nguyên, có nhiều tên gọi khác như thành Cổ Việt Thường, thành Tử Long, Loa Thành, Kiển Thành, Chủ Thành... Cổ Loa từng là kinh đô nước Âu Lạc của An Dương Vương Thục Phán, của Lý Nam Đế (570-602), của Ngô Quyền. Thành Cổ Loa đắp bằng đất, có nhiều vòng trôn ốc, nay còn lại 3 vòng: Thành trong, thành giữa và thành ngoài. Tổng độ dài 16km, lấy sông Thiếp (tức dòng Hoàng Giang) làm hào tự nhiên. Cổ Loa, thành cổ nhất, có quy mô lớn nhất và rất đặc biệt (hình trôn ốc), là một công trình phòng ngự chống ngoại xâm nổi tiếng của dân tộc ta vào thế kỷ III trước Công nguyên.

Ngoài thành lũy, hiện Cổ Loa còn các di tích:

- Cầu Sa, nơi thần Kim Quy hiện lên trao cho Thục Phán “Nỏ Thần”.

- Đình làng Cổ Loa, nơi bá quan triều hội. Cạnh đình là đền Công chúa Mỵ Châu, gọi là am Bà Chúa, trong có tảng đá hình người cụt đầu, các cụ già bảo đó là tượng Mỵ Châu, bị cha chặt mất đầu.

- Đền thờ An Dương Vương được dựng trên nền nội cung ngày trước. Trong đền có tượng An Dương Vương bằng đồng. Trước đền là giếng Ngọc, tương truyền là nơi Trọng Thủy tự tử vì hối hận.

- Cạnh đền An Dương Vương là nhà bia Cổ Loa.