Thành Hồ, Phú Yên

10:46 | 12/02/2018

Thành Hồ Phú Yên là một toà thành lớn của người Chăm xưa, nằm ở xã Hoà Định Đông, huyện Tuy Hoà. Thành Hồ là một thành trì quan trọng trong lịch sử của dân tộc Chăm. Trong quá trình tồn tại, thành Hồ bị hư hại nặng do nhiều nguyên nhân. Hiện chỉ còn lại một vài phế tích như tháp Hòn Mốc, tháp Bàu Sen, tượng và một vài đoạn tường thành. Về quy hoạch xây dựng thành Hồ, các nhà nghiên cứu cho rằng: Thành Hồ gồm hai khu. Khu Đông và khu Tây. Khu Tây là khu vực quan trọng. Đây là thành nội, có phế tích tháp Chămpa, móng tháp có bình đồ vuông mỗi cạnh rộng 9,5m. Gạch xây tháp có khoảng 20 loại kiểu dáng và kích thước khác nhau. Trong ba tường thành còn lại cho đến ngày nay (trừ tường thành phía Nam bị nước sông Đà Rằng xói lở), tường có chiều cao 3m đến 5m, rộng từ 15 đến 25m. Cách thành Hồ về phía Đông Bắc khoảng 150m, còn lại phế tích tháp Bàu Sen. Hiện chỉ còn lại nền tháp có chu vi 16m, nền tháp còn lại cao 1,8m. Tại khu vực thành Hồ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều tượng Chămpa như tượng người, tượng voi. Trên bệ thờ trong lòng tháp còn tìm thấy Linga - Jony, tạo dáng hình vuông. Qua khảo cứu, các nhà khoa học đoán định rằng thành Hồ có thể được xây dựng vào trong khoảng thế kỷ XV đến XVI. Đây chính là kinh thành của Vương quốc Chămpa xưa.