Tháp Mường Và, Sơn La

15:04 | 21/02/2018

Tháp Mường Và tọa lạc ở xã Mường Và, huyện Sông Mã. Tháp Mường Và là ngọn tháp cổ có quy mô lớn hơn tất cả các ngôi tháp hiện có ở vùng Tây Bắc, như tháp Thạc, A Chàng, tháp Mường Luân, tháp Mường Hét... Nghệ thuật kiến trúc tháp Mường Và mang phong cách nghệ thuật như ở các tháp ở Lào.