Chùa Bửu Nghiêm, Gia Lai

13:42 | 06/02/2018

Chùa Bửu Nghiêm được dựng năm 1964, tại số nhà 200 đường Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Plei Ku. Năm 1978, trùng tu ngôi chính điện. Những năm gần đây chùa tiếp tục sửa chữa dưới sự hướng dẫn của Hoà thượng trụ trì chùa. Điểm nổi bật của chùa là những năm qua, nhà chùa rất chú trọng công tác từ thiện, giúp đỡ người tàn tật, gia đình các thương binh, liệt sĩ.