Chùa Bửu Thắng, Gia Lai

13:42 | 06/02/2018

Chùa Bửu Thắng được khởi dựng vào thập niên 1930, trên một khuôn viên rộng trên 3.000m2 tại số 1A đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố Plei Ku. Chùa đã được trùng tu nhiều lần qua các năm 1960, 1964 và 1992. Hiện nay, chùa là nơi đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai.