Chùa Kim Cang, Long An

10:34 | 10/02/2018

Chùa Kim Cang tọa lạc ở ấp Bình Cang, xã Bình Thạch, huyện Thủ Thừa, được dựng vào khoảng giữa thế kỷ XIX và sau đó được trùng tu, sửa chữa nhiều lần. Chùa hiện còn lưu giữ nhiều bản kinh Kim Cang chữ Hán khắc gỗ, nét chữ còn rất sắc. Đây là những bản khắc quý. Hoà thượng Minh Lương - Chánh Tâm đệ tử của Hoà thượng Tiên Giác - Hải Tịnh ở chùa Giác Lâm Sài Gòn là vị Hoà thượng có công tu bổ, trùng tu chùa. Chùa có tượng gỗ La Hán cao 0,49m và vườn tháp.