Chùa Linh Sơn (chùa Núi), Long An

10:38 | 10/02/2018

Chùa Linh Sơn (chùa Núi) nằm ở khu vực khảo cổ Rạch Núi. Chùa do Hoà thượng Minh Nghĩa khai sáng vào thế kỷ XIX, được trùng tu, sửa chữa vào các năm 1926, 1970 và 1988. Kiến trúc chính điện hiện nay không còn như cũ, mà do Hoà thượng Thiện Lợi sửa chữa vào năm 1970. Trong chùa còn lưu giữ trên 100 pho tượng, trong đó có nhiều pho tượng cổ bằng gỗ quý như tượng Tiêu Diện cao 0,4m. Trong khuôn viên chùa có tháp Hoà thượng Quảng Trí và Hoà thượng Thiện Lợi.