Chùa Ông, Quận 5

14:41 | 08/02/2018

Còn gọi là Nghĩa An Hội quán, tọa lạc tại 676-678 đường Nguyễn Trãi, quận 5, thờ Quan Công (Quan Vân Trường), một nhân vật nổi tiếng dũng cảm và trung nghĩa thời Tam Quốc(Trung Quốc), và cũng là nơi hội họp của người Triều Châu vùng Chợ Lớn.

Chùa được dựng năm 1840, lúc đầu chỉ là ngôi chùa nhỏ, đã qua nhiều lần trùng tu, lần cuối cùng vào năm 1968, có quy mô như ngày nay.

Trong chùa, ngoài tượng Quan Công cao 2,2m còn có tượng Quan Bình, Châu Xương... và nhiều hiện vật cổ quý như bình men màu cổ của Nhật, Trung Quốc có cái cao 1m, một chuôngđồng có niên đại 100 năm. Rằm tháng Giêng là ngày hội lớn của chùa, kéo dài 10 ngày.