Chùa Phù Dung, Kiên Giang

09:51 | 09/02/2018

Chùa Phù Dung còn gọi là Phù Cừ am tự, do Tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích (Mạc Thiên Tứ) xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XVIII, dưới chân núi Bình Sơn, thị xã Hà Tiên, cho nàng Ai Cơ Phù Cừ (Nguyễn Thị Xuân) vợ thứ hai của ông. Mạc Thiên Tích là con của Mạc Cửu và là một danh sĩ, được Chúa Nguyễn phong là Tông Đức Hầu, vì ông là người có công nối nghiệp cha, mở mang trấn Hà Tiên xưa. Chùa được trùng tu nhiều lần. Tại chính điện có nhiều tượng Phật, đặc biệt có tượng Phật Thích Ca bằng đồng đưa từ Trung Quốc về thờ. Sau chính điện có điện thờ Ngọc Hoàng. Trong khuôn viên chùa có khu mộ tháp của Bà Nguyễn Thị Xuân.