Đền Chu Văn Tiếp, Vũng Liêm, Vĩnh Long

10:33 | 23/02/2018

Đền Chu Văn Tiếp tọa lạc ở thôn An Hội, huyện Vĩnh Trị, nay là huyện Vũng Liêm. Đền thờ Chu (Châu) Văn Tiếp. Tổ tiên ông vốn người huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, sau về sinh sống ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ông là người có tài, không chịu hợp tác với triều Tây Sơn. Ông tập hợp dân chúng ở Lương Sơn theo giúp Nguyễn Ánh, được Nguyễn Ánh trao chức Đại Đô đốc. Từng theo Nguyễn Ánh sang Xiêm cầu viện. Khi Nguyễn Ánh về Gia Định, ông bị tử trận khi giao chiến với nghĩa quân Tây Sơn của tướng Trương Văn Đa ở sông Măng Thít (1784). Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu Gia Long, truy tặng ông tước Quận Công. Đầu đời Minh Mạng truy tặng tước Lâm Thao Quận Công, xếp hàng thờ phụng ở Thế Miếu - Huế.


Cũ hơn Mới hơn