Đền thờ Nguyễn Tri Phương, Biên Hòa

10:15 | 06/02/2018

Ở phường Bửu Hoà, thành phố Biên Hoà, được dựng vào đầu thế kỷ XIV, thờ Thành hoàng làng. Đến năm 1873, Nguyễn Tri Phương mất, được nhân dân tạc tượng thờ tại đây. Năm 1991, đền thờ Nguyễn Tri Phương được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa.