Đền thờ Thượng tướng Trần Ngọc, Đồng Tháp

11:01 | 06/02/2018

Đền thờ Thượng tướng Trần Ngọc, còn gọi đền Đốc Binh Vàng, nằm ở ấp Nam, xã Tân Thạch, huyện Thanh Bình, cách thị xã Cao Lãnh 24km về phía Tây Nam. Thượng tướng Trần Ngọc, giữ chức Tổng binh, kiêm Chánh giải quân lương dưới triều vua Minh Mạng. Năm 1837, trên đường giải lương đến vùng biên giới An Giang, được tin báo thành An Giang thất thủ, bị giặc Pháp đánh chiếm, ông ra lệnh tiêu hủy đoàn thuyền tải lương, đồng thời cho giải giáp binh sĩ, sau đó ông rút gươm tự vẫn. Sau khi mất, triều đình ban tặng ông chức Thượng tướng quận công, dân chúng nhớ ơn ông, đã đặt tên con rạch là rạch Đốc Vàng và lập đền thờ ông tại địa điểm hiện nay. Năm 1965, đền được xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố. Hằng năm cứ vào hai ngày 15 và 16 tháng 2 âm lịch, nhân dân địa phương tổ chức kỷ niệm và cúng tế ông rất long trọng.