Đình Long Khánh, Đồng Tháp

11:01 | 06/02/2018

Nằm trên cù lao Long Khánh giữa dòng sông Cửu Long thuộc huyện Hồng Ngự. Cấu trúc đình theo kiểu nhiều nhà vuông gắn liền nhau, có 4 hàng cột chính, mái lợp ngói âm dương, trên nóc có đắp hình lưỡng long tranh châu, kèo chạm đầu rồng. Đình thờ Thành Hoàng Bổn cảnh và các vị Tiền hiền, Hậu hiền, những người có công với làng xóm. Đình Long Khánh là cơ sở cách mạng, nơi đi lại hoạt động của các cán bộ trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.