Đình Tân Lân, Biên Hòa, Đồng Nai

10:15 | 06/02/2018

Thuộc phường Hoà Bình, thành phố Biên Hoà, được xây từ thời Minh Mạng, là nơi thờ Trấn biên đô đốc Tổng quan Trần Thượng Xuyên, người có công mở mang Nông Nại Đại Phố (phố Đồng Nai, thành phố Biên Hoà). Đình Tân Lân là công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu thời Nguyễn kết hợp hài hoà với nghệ thuật kiến trúc đặc trưng vùng Hoa Nam (Trung Quốc). Trong đình còn lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc đá, điêu khắc gỗ, phù điêu ghép sành sứ, cẩn xà cừ, tượng sành Hoa Nam...