Hội trường Thống Nhất, T.P Hồ Chí Minh

10:13 | 08/02/2018

Hội trường Thống Nhất nằm ở cuối đường Lê Duẩn, nơi cắt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đầu tiên đây là Phủ toàn quyền Đông Dương có tên là dinh Norodom, được xây năm 1868, đến cuối năm 1869 mới xong, do kiến trúc sư người Pháp Hermitte thiết kế. Sau Hội nghị Geneve năm 1954 trở thành Phủ Tổng thống và là nơi ở của gia đình Ngô Đình Diệm. Tháng 2-1962, dinh Tổng thống bị quân đảo chính ném bom, hư hỏng hoàn toàn, Diệm cho xây lại mới và đặt tên là dinh Độc Lập. Công trình được khởi công từ ngày 1-7-1962, đến ngày 31- 10-1966 hoàn thành. Công trình do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế. Dinh có 4 tầng lầu, gồm 100 phòng. Mỗi phòng đều có cách bài trí theo những nét riêng. 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, tại đây toàn bộ nội các Dương Văn Minh đầu hàng Quân giải phóng. Tháng 12-1975, tại nơi đây đã diễn ra Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước. Dinh Độc Lập được đổi thành dinh Thống Nhất.