Khu rừng Sác ngập mặn Cần Giờ

13:40 | 08/02/2018

Khu rừng Sác ngập mặn Cần Giờ cách thành phố 79km theo đường Nhà Bè - Duyên Hải, diện tích hơn 40.000 ha, thuộc huyện Cần Giờ. Rừng Sác kéo dài từ Nhà Bè đến tận Ghềnh Rái. Trước đây, khu rừng Sác khá rậm rạp với quần thể thực vật rất phong phú, đã bị tàn phá nhiều trong hai cuộc kháng chiến. Ngày nay đang được đầu tư khôi phục, trồng mới. Đây là khu rừng ngập mặn lớn nhất nước ta, rất hấp dẫn những ai muốn tìm hiểu sinh thái vùng ven biển Việt Nam.