Làng kháng chiến Ster, Gia Lai

11:43 | 06/02/2018

Làng kháng chiến Ster thuộc xã Nam, huyện Kbang, cách thành phố Plei Ku 70km. Đây là quê hương của anh hùng Núp của một thời “Đất nước đứng lên”. Tại làng Ster này, anh Núp đã phát động bà con các dân tộc đứng dậy chống thực dân Pháp. Phát huy truyền thống đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà con làng Ster đã anh dũng chiến đấu chống Mỹ-ngụy. Làng Ster trở thành điểm sáng của các buôn làng Tây Nguyên. Và vì thế ngày 23-3-1993, làng Ster được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng Di tích lịch sử.