Lăng Trương Định, Tiền Giang

14:01 | 22/02/2018

Trương Định gốc người Quảng Nam, sinh năm 1820, lấy vợ quê ở Tiền Giang và sống luôn ở quê vợ, là người đi đầu khai hoang lập ấp ở huyện Tân Hoà (nay là thị xã Gò Công), từng được triều đình bổ chức Quản Cơ. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ông đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa, làm cho giặc bao phen kinh hồn bạt vía. Nhưng do sự phản bội của tên chó săn Huỳnh Công Tấn, Trương Định tử tiết ngày 20-8-1864, nhân dân an táng ông tại thị xã Gò Công. Hiện khu di tích Trương Định gồm lăng và đền thờ tại thị xã Gò Công. Mộ được xây bằng đá ong trên diện tích 67m2. Trên tấm bia có khắc “Đại Nam Thần Đông Đại Tướng Quân, Trung Tặng Ngũ Quân, Quận Công Trương Công Định chi mộ”.


Cũ hơn Mới hơn