Lễ Cha Bun, Ninh Thuận

09:45 | 12/02/2018

Lễ Cha Bun tổ chức tại đền tháp Pô Klongirai vào tháng 10 Chăm lịch. Lễ Cha Bun thường diễn ra trong hai ngày. Đây là lễ cúng thần mẹ Pônergan và Thần Đất. Vào ngày lễ, tất cả những người Chăm theo đạo Bàlamôn đều tập trung lên tháp để tạ ơn Thần mẹ Pônergan và Thần Đất đã phù hộ cho mùa màng tươi tốt, vụ mùa bội thu.