Lễ hội Mbăng Katê, Ninh Thuận

09:47 | 12/02/2018

Lễ hội Mbăng Katê là lễ hội lớn nhất, có quy mô lớn nhất của người Chăm Ninh Thuận theo đạo Bà la môn, được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 lịch Chăm (tương ứng với 8-9 âm lịch) tại tháp Pô Klongirai hoặc các tháp Chàm khác. Nhưng lễ hội lớn nhất, số người tham dự đông nhất vẫn là ở Pô Klongirai. Đây là lễ hội tưởng nhớ thần linh, các anh hùng, tổ tiên, các vị vua có công với nước với dân tộc đã được thần thánh hóa như Pô Klongirai, Pôrômê... Đây cũng là dịp để nhân dân hành hương, tổ chức gặp mặt, thăm viếng nhau. Trong lễ hội thường có các nghi thức như lễ dâng cúng, rước thần, đội mũ, tắm cho tượng, mặc xiêm y mới cho tượng. Cuối lễ là lúc mọi người múa hát, ngâm thơ, chơi nhạc và tham gia nhiều trò chơi khác.