Lễ Jon Jang, Ninh Thuận

09:08 | 12/02/2018

Lễ Jon Jang là lễ cầu đảo, cầu Thần Nông, cầu mưa cho mùa lúa tốt tươi, hoa màu xanh biếc. Lễ Jon Jang cũng được tổ chức tại đền tháp Pô Klongirai và Pôrômê trong hai ngày vào tháng 4 lịch Chăm của đồng bào Chăm Ninh Thuận. Trong những ngày này, các thầy cúng và đồng bào Chăm đều lên tháp làm lễ cúng Thần Nông cầu mưa. Sau khi làm lễ xong, những người tham dự lễ kéo nhau ra đập Đa Nhim, đập sông Cấm để cúng, cầu mưa.