Ngục Kon Tum

10:05 | 09/02/2018

Để đàn áp phong trào cách mạng và giam cầm những người yêu nước đặc biệt là các chiến sĩ cộng sản, bộ máy cai trị của thực dân Pháp đã xây dựng hệ thống nhà tù hầu khắp đất nước ta, mà sự dã man tàn bạo của những nhà tù này không một sách vở nào mô tả hết được. Một trong những nhà tù khét tiếng đó phải kể đến ngục Kon Tum. Ngục Kon Tum nằm ở phía Tây thị xã Kon Tum. Sau năm 1975, khi cuộc chiến tranh kết thúc, ngục Kon Tum trở thành di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng và trở thành địa điểm du lịch tham quan. Ngục Kon Tum sau bao năm đã bị hư hỏng nhiều, nay chỉ còn bia kỷ niệm và mộ của 8 liệt sĩ cách mạng.