Nhà hát Thành phố

13:40 | 08/02/2018

Nhà hát Thành phố trước gọi là Nhà hát Lớn, có mặt tiền hướng ra Công trường Lam Sơn và đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được dựng năm 1898 và khánh thành vào ngày 1-1-1900 theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Berger. Tồ nhà hình chữ nhật này, nằm ở ngã ba đường Lê Lợi và Đồng Khởi. Nơi đây ngày trước chỉ dành riêng cho những yếu nhân thời Pháp thuộc. Thời Mỹ-ngụy, nhà hát biến thành Hạ nghị viện của chế độ Sài Gòn và nay là Nhà hát thành phố. Nhà hát đã được trùng tu sửa chữa trong năm 2000.