Nhà thờ Chợ Quán, Quận 5

14:48 | 08/02/2018

Nhà thờ Chợ Quán ở số 120 đường Trần Bình Trọng, quận 5. Họ đạo ở vùng Chợ Quán là họ đạo lâu đời nhất của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đã xây ngôi nhà nguyện đầu tiên vào năm 1674, do giáo dân từ miền Bắc và miền Trung vào xây. Ngôi nhà thờ Chợ Quán được xây đi xây lại nhiều lần. Năm 1887 cha xứ Nicola Hamm đã khởi công xây nhà thờ mới. Công việc xây dựng kéo dài trong 4 năm, đến năm 1891 mới hoàn thành và được khánh thành vào mồng 4 Tết Bính Thân (1896) và tồn tại cho đến ngày nay. Nhà thờ Chợ Quán kiến trúc theo nghệ thuật Gothique. Trải qua hơn 100 năm nhưng vẫn còn uy nghi.