Núi Đá Trắng, Ninh Thuận

09:39 | 12/02/2018

Núi Đá Trắng thuộc xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Cấu tạo của ngọn núi này hoàn toàn bằng đá màu trắng, nên người dân địa phương gọi là núi Đá Trắng, còn người Chăm gọi là núi Ông Vua. Truyền thuyết kể rằng, vua Chăm đã giấu nhiều của cải tại núi này. Để giữ kho báu của mình, nhà vua đã yểm ở đây một cặp rắn thần rất lớn làm thần giữ của. Vì vậy, hằng năm nhà vua tổ chức lễ tế thần rất trang trọng. Lễ tế thần thường là một con trâu nướng. Ngày nay cứ vào tháng Giêng theo lịch người Chăm, nhân dân quanh vùng chỉ cúng bằng xôi thịt, không có trâu nướng. Theo các cụ kể lại, vào thời kỳ phát xít Nhật xâm chiếm nước ta, bọn chúng đã từng đến đây nghiên cứu dò tìm kho báu, nhiều nhà nghiên cứu của họ đã bị chết, do bị “Thần Rắn” ám hại.