Núi Lăng, Kiên Giang

09:04 | 09/02/2018

Núi Lăng còn có tên Bình San Điệp Thúy, là một trong 10 cảnh đẹp của Hà Tiên. Bình San Điệp Thúy là một ngọn núi chạy dài xanh mượt, nối liền với Kim Dự Lan Đào. Gọi là núi Lăng, bởi trên ngọn núi này có lăng tẩm của Mạc Cửu, vị khai trấn quốc công, vị tướng kiêm nhà thơ Mạc Thiên Tích, cùng lăng tẩm của nhiều vị văn quan võ tướng của triều Nguyễn đã được xây dựng ít nhất cách nay hơn 300 năm. Dưới chân núi Lăng có chùa Trung Nghĩa thờ Mạc Công tam vị, trầm mặc, uy nghiêm, nhân dân còn gọi là miếu ông Lịch với hai câu đối “Nhất môn trung nghĩa gia thịnh trọng, Thất diệp phiên hàn quốc sủng vinh”. Đó là lời ghi lại công lao to lớn của họ Mạc đối với đất Hà Tiên. Trong miếu còn giữ được bút tích của chí sĩ Nguyễn Thần Hiến, trên tường ghi lại những bài thơ Nôm do Mạc Thiên Tích sáng tác. Trước miếu là 3 hoa sen.