Núi Tô Châu, Hà Tiên, Kiên Giang

09:04 | 09/02/2018

Thị xã Hà Tiên có hai ngọn núi cùng mang tên Tô Châu, đó là Đại Tô Châu và Tiểu Tô Châu. Tiểu Tô Châu nằm sát bờ Đông Hồ, thuộc phường Thuận Yên. Từ bờ Đông Hồ nhìn qua sẽ thấy Tiểu Tô Châu như là một chú voi nằm phục mà vòi là cánh rừng nằm ở Kim Dự, còn đuôi là chân núi phía Đông Hồ. Từ nửa đầu thế kỷ XX trên đỉnh Tiểu Tô Châu chỉ có một tịnh xá, nhưng đến thập niên 1970, nhiều nhà tu hành đã đến đây xây thêm nhiều ngôi tịnh xá, có ngôi rất khang trang, to lớn. Từ chân núi đi lên đến tịnh xá, phải qua nhiều vườn cây ăn trái và vườn hồ tiêu sai quả rồi mới đến khu vực tịnh xá. Trong đó nổi bật nhất là tịnh xá Ngọc Tiên.