Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, Gia Lai

12:01 | 06/02/2018

Đến Gia Lai, du khách có dịp đến thăm di tích Tây Sơn Thượng đạo, căn cứ địa của vua Quang Trung. Tây Sơn Thượng đạo là một quần thể gồm 6 di tích, cách thành phố Plei Ku khoảng chừng 100km về hướng Đông, thuộc huyện An Khê, gồm: Đình An Khê, nằm tại thị trấn An Khê, nơi tụ tập nghĩa quân và dấy binh khởi nghĩa của 3 anh em Nguyễn Huệ; Gò Chợ: nơi giao lưu buôn bán của Nguyễn Nhạc để lấy tiền nuôi quân và tuyển nghĩa binh; Hòn đá ông Bình, Hòn đá ông Nhạc: nơi ngồi nghỉ của Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc, sau mỗi đợt luyện quân; Vườn mít - cánh đồng Cô Hầu (thuộc huyện Kbang), vùng căn cứ hậu cần, nơi tích trữ quân lương. Kho tiền (thuộc huyện Kong Chro), nơi cất giữ lương thực và tiền bạc cho cuộc khởi nghĩa và là nơi ở của ông Nhạc trước khi cuộc khởi nghĩa nổ ra. Khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa vĩ đại của nông dân do ba anh em nhà Tây Sơn lãnh đạo vào năm 1771, một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của các dân tộc anh em ở Gia Lai.