Văn Thánh miếu, Đồng Tháp

11:29 | 06/02/2018

Là công trình văn hóa thờ Đức Khổng Tử được dựng năm 1875 tại thôn Mỹ Trà, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường, nay là phường III, thị xã Cao Lãnh do ông Hồ Trọng Đinh, quan tri phủ huyện Kiến Tường đứng ra xây cất. Chính điện thờ Khổng Tử. Tả, hữu thờ Tứ Thánh (Tăng Tử, Nhan Hồi, Tử Tư và Mạnh Tử). Còn ở tả vu, hữu vu thờ Tiền hiền và Hậu hiền.

Đến năm 1878, Văn Thánh miếu được dời về vị trí ngày nay, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thị xã Cao Lãnh. Văn Thánh miếu được trùng tu nhiều lần trong các năm 1935 và 1940. Việc thờ phụng có sự sắp xếp lại. Trong chính điện, tả vu dùng làm thư viện, hữu vu dùng làm nơi hội họp. Ngày nay, Văn Thánh miếu dùng làm thư viện tỉnh.