Xóm chài Lư Khê, Kiên Giang

08:48 | 09/02/2018

Xóm chài Lư Khê là nơi mà vị tướng tài ba, nhà thơ Mạc Thiên Tích có nhiều bài thơ vịnh và xây dựng nơi đây thành một “điếu đình” để thưởng nhàn. “Lư” là một loài cá chẻm, được gọi là cá vược, nên nơi đây nhân dân thường gọi là Rạch Vược. Mạc Thiên Tích gọi đây là “Lư Khê ngư bạc” có nghĩa là xóm chài Rạch Vược, cách trung tâm thị xã Hà Tiên khoảng 3km về hướng Kiên Lương. Rạch Vược xưa kia có nhiều loài cá vược. Mạc Thiên Tích đã có bài phú khá nổi tiếng còn truyền lại hôm nay với nhan đề “Lư Khê nhàn điếu phú”.