Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, Quảng Trị

08:35 | 21/02/2018

Sông Bến Hải xưa còn có tên là Rào Thành, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ chảy ra Cửa Tùng dài trên 100km. Lòng sông nơi rộng nhất 200m, nơi bắc cầu Hiền Lương rộng 170m. Theo Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam, sông Bến Hải nằm trên vĩ tuyến 17 được chọn làm giới tuyến tạm thời và cầu Hiền Lương bắc qua sông cũng chia làm hai nửa.

Cầu Hiền Lương do công binh Pháp xây dựng năm 1952, trước đây dân hai bên bờ Hiền Lương qua lại bằng thuyền. Cầu gồm 7 nhịp dài 183,8m, được lát bằng 894 miếng ván. Theo Hiệp định Giơnevơ quy định mỗi bên có chủ quyền 91,9m cầu. Theo Hiệp định, sông Bến Hải chỉ là giới tuyến tạm thời, không thể coi là ranh giới về chính trị hay lãnh thổ, để sau hai năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Nhưng do Mỹ - Diệm phá hoại Hiệp định, giới tuyến tạm thời đã phải kéo dài 20 năm. Cho đến Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, giới tuyến này mới chính thức xóa bỏ.