Chùa Diệu Đế, phường Phú Cát, thành phố Huế

11:18 | 22/02/2018

Chùa Diệu Đế tọa lạc ở số 100 đường Bạch Đằng, phường Phú Cát, thành phố Huế, do vua Thiệu Trị xây dựng vào năm 1842, trên nền phủ đệ cũ của nhà vua, nơi nhà vua ra đời năm 1807. Chùa trông ra bờ sông Đông Ba. Điện thờ chính gọi là điện Đại Giác, phía trước chùa là ngọn tháp gọi là gác Đạo Nguyên, tả đường gọi là Cát Tường thứ nhất, hữu đường gọi là Trí Tuệ tịnh xá. Trước sân còn có lầu chuông, trống, nhà bia đều được dựng vào năm 1844. Chùa xây dựng khá to lớn, nhưng bị hư hỏng nhiều trong chiến tranh. Năm 1889, Hoà thượng Tâm Huyên được vua Thành Thái ban tiền để trùng tu. Năm 1904, chùa lại bị hư hại do cơn bão lớn tàn phá. Kiến trúc hiện nay được xây vào năm 1953. Trong đó có bia đá khắc bài thơ đề chùa Diệu Đế của vua Thiệu Trị.


Cũ hơn Mới hơn