Chùa Du Anh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

10:05 | 22/02/2018

Chùa Du Anh ở dưới chân núi đá phía Tây núi Xuân Đài thuộc xã Thọ Vực (tên cũ là Thiên Vực) nay là xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc. Chùa có từ thế kỷ XVII, nhưng do lâu ngày chùa đã bị đổ nát. Đầu niên hiệu Hoằng Định (1601-1619) Quảng Quận Công Trịnh Vĩnh Lộc xuất tiền xây lại chùa từ năm Tân Sửu (1601) đến năm Ất Tỵ (1605) mới hoàn thành. Chùa trông ra núi Trác Phong. Bên hữu có am Công chúa ở lưng chừng núi đá, bên tả có gác Ngọc Hoàng đã đổ nát. Góc núi phía Đông Nam là động Hồ Công. Trong chùa có bia ký và bài minh do Thượng thư Phùng Khắc Khoan soạn năm Hoằng Định thứ 6 (1605), ca ngợi công đức của Quảng Quận công Trịnh Vĩnh Lộc. Đầu đời Lê Trung Hưng, thời Bình An Vương Trịnh Tùng, ông được phong Tuyên Lực Công Thần đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân Đô đốc phủ đô đốc đồng trì.


Cũ hơn Mới hơn