Chùa Hoằng Phúc, Quảng Bình

11:28 | 12/02/2018

Chùa Hoằng Phúc tên cổ là chùa Kính Thiên ở làng Thuận Trạch, huyện Lệ Thủy. Chùa Kính Thiên là một ngôi chùa cổ lớn ở phủ Tân Bình, địa danh cũ của tỉnh Quảng Bình dưới triều Lê. Chùa có chín quả chuông nặng hàng ngàn cân. Xưa chùa từng có tăng quan trụ trì và được cấp sái phu (người quét dọn chùa) để phụng sự. Năm Kỷ Dậu (1609), tức năm thứ 52 sau khi vào trấn thủ Thuận Hóa, Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng cho làm lại chùa trên nền cũ và đặt tên là chùa Kính Thiên. Năm Bính Thân (1716), chúa Nguyễn Phúc Chu (1692-1725) cấp tiền tu sửa và ban một biển đề tên chùa, một biển đề bốn đại tự “Vô song phúc địa” (đất phúc khôn sánh) và năm câu đối chữ Hán