Chùa Kim Phong, Quảng Bình

11:29 | 12/02/2018

Chùa Kim Phong tọa lạc trên đỉnh núi Thần Đinh, huyện Phong Lộc, nay là huyện Quảng Ninh, có truyền thuyết cho rằng: chùa được dựng dưới thời Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên. Nội tán Đào Duy Từ (1572-1634) được cử ra giữ chức Thống suất đạo Lưu đồn thường lên chơi ở núi Đâu Mâu. Một hôm Đào Duy Từ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, hiệu là Hoàng Phủ dặn Duy Từ đến chùa ở núi Thần Đinh cụ sẽ trao cho pho sách Thần. Đúng hẹn, Duy Từ tìm đến chùa và được cụ Hoàng Phủ trao cho pho sách, rồi biến mất. Chùa lâu năm bị hoang phế, đến năm Minh Mạng thứ 6 (1825), Trần Gia Hội trụ trì ở chùa cho dựng lại bằng tranh tre. Năm Minh Mạng thứ 10 (1829), một người địa phương là Lê Văn Trúc quyên tiền xây chùa bằng gạch ngói. Cùng thời gian ấy, thuyền buôn vớt được quả chuông ở cửa Nhật Lệ đem cúng vào chùa.