Chùa Quảng Triệu, Quảng Nam

11:42 | 12/02/2018

Chùa Quảng Triệu còn gọi là Hội quán Quảng Đông, do người Hoa gốc Quảng Đông, Trung Quốc sống ở Hội An xây dựng vào năm 1855, tại 176 phố Trần Phú, thị xã Hội An. Chùa được trùng tu lớn nhiều lần vào các năm 1915, 1990. Kiến trúc chùa theo kiểu chữ “quốc” (國). Chùa có quy mô hoành tráng. Bên trong còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý như bốn bức hoành phi lớn, một lư trầm lớn bằng đồng cao 1,6m, rộng 0,6m, một cặp đôn sứ, men ngọc Trung Quốc.