Chùa Sắc Tứ, Quảng Trị

09:20 | 21/02/2018

Chùa Sắc Tứ có tên chữ là Tịnh Quang tự, tọa lạc ở xã Ái Tử, huyện Triệu Phong, do Hoà thượng Tú Pháp dựng vào năm 1739 đời vua Lê Ý Tông (tức Lê Duy Thần 1719-1759) năm thứ 2, đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát, lấy tên chùa là Tịnh Nghiệp. Năm 1941, chùa được trùng tu sửa chữa. Do chiến tranh ác liệt, năm 1972 chùa bị phá hủy hoàn toàn. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, chùa Sắc Tứ được nhân dân xây dựng lại. Hiện nay chùa chỉ còn lại một hiện vật quý có giá trị nghệ thuật đó là pho tượng Đức Phật A Di Đà.


Cũ hơn Mới hơn